Asztrobiológia

Kereszturi Ákos: Asztrobiológia
Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, 2011

A könyv 180 oldalon az asztrobiológia területeinek megismeréséhez nyújt általános útmutatót. Célja a legtöbb fontos témakör áttekintése, hogy az olvasó minél teljesebb képet kapjon arról, milyen alapja is van, illetve hol tart a Földön kívüli élet lehetőségének vizsgálata és keresése napjainkban. A kiadvány a benne szereplő 75 ábra, 14 táblázat és részletes tárgymutató révén hasznos kézikönyv lehet, amely éveken keresztül segít a Földön kívüli élet lehetőségével kapcsolatos hírek között tájékozóni, háttérismeretet biztosítani az érdeklődő olvasónak.

A könyv a Magyar Csillagászati Egyesülettől emailben rendelhető meg, ára 1600 Ft (MCSE tagokank 1500 Ft). Az alábbiakban a könyv tartalomjegyzéke és a tárgymutatójában szereplő fogalmak olvashatók, amelyek vázlatos áttekintést nyújtanak a könyv által bemutatott témakörökről, és a tárgyalás szakmai mélységéről. A könyvben szereplő ábrák a forrás megjeleölésével felhasználhatóak, amelyeket digitális változatban a szerzőtől emailen lehet elkérni.


Tartalomjegyzék
 • Bevezetés
 • Atommagok, elemek és molekulák születése
 • Atommagok kialakulása a harmadik percben
 • Atommagok keletkezése a csillagokban
 • Atommagok keletkezése a csillagközi térben
 • Csillagközi kémiai fejlődés
 • Változatos szerves összetevők
 • Magyar kutatások
 • Bolygók keletkezése és az exobolygók
 • Protoplanetáris korongok
 • A bolygókeletkezés folyamata
 • Barna törpék: "félresikerült" csillagok
 • Az "igazi" exobolygók
 • Az exobolygók általános jellemzői
 • Exobolygótípusok
 • Hogyan keressünk életet az exobolygókon?
 • Légköri gázok, biomarkerek
 • Magyar vonatkozások
 • A földi élet születése
 • A Földön kívüli élet fogalma
 • Az ősi Föld jellemzői
 • Prebiotikus fejlődés
 • Az RNS-világ
 • A földi élet fejlődésének fontos lépései
 • Szélsőséges élőlények és élőhelyek a földön
 • Fontos extremofilcsoportok
 • Extrém földi környezetek
 • Fekete füstölgők
                                                                                
 • Fehér füstölgők
 • Permafroszt (örökké fagyott talaj)
 • Élet a jégben
 • Kriptobiotikus kéreg
 • Atacama-sivatag
 • Sós környezetek
 • Jég alatti tavak
 • Magashegyi tavak
 • Tinto folyó
 • Száraz völgyek az Antarktiszon
 • Asztrobiológiai vizsgálatok a naprendszerben
 • Az Enceladus asztrobiológiai potenciálja
 • Potenciális földi analógiák
 • A Titan asztrobiológiai potenciálja
 • Vízjégfelszín, metánfolyók
 • Tavak a sarkvidéken
 • Az élet lehetősége a Titanon
 • Az Europa asztrobiológiai potenciálja
 • Árulkodó felszínformák
 • Aktív folyamatok napjainkban
 • Fejlődéstörténet
 • A Mars asztrobiológiai potenciálja
 • Korai felszíni viszonyok
 • Hol keressünk ősi életnyomokat?
 • Marsmeteoritok
 • Mai felszíni viszonyok
 • A mai élet lehetősége
 • Potenciálisan biogén gáz: a metán
                                                                                
 • A Viking urszondák biológiai kísérletei
 • Hőbontásos kísérlet (Pyrolitic Release)
 • Gázcsere (Gas Exchange)
 • Radioaktív bontás (Labeled Release, LR)
 • Szerves anyag keresése és a kísérletek értékelése
 • A Phoenix leszállóegység megfigyelései
 • Peroxid alapú élet ötlete
 • A DDS-MSO hipotézis
 • Kísérletek Mars-szimulációs kamrákban
 • A pánspóra elmélet
 • Start egy bolygóról
 • Utazás a bolygóközi térben
 • Landolás egy "lakható" égitesten
 • Kísérletek
 • Magyar vonatkozások
 • Lakhatóság és lakhatósági zónák
 • Lakhatóság: a bolygó adottságai
 • Lakhatóság: a csillag adottságai
 • Lakhatóság: galaktikus adottságok
 • Asztrobiológia az oktatásban
 • Asztrobiológia-oktatás Magyarországon
 • Témák a felsőoktatásban és ötletek diákok kutatómunkájához
 • Asztrobiológiai kutatóhelyek listája
 • Asztrobiológiai témájú honlapok
 • Glosszárium, rövidítések
 • Hivatkozások
                                                                                
                        

Címszavak a tárgymutatóból:

2M1207, 51 Peg b, 55 Cnc, AA Tauri, acidofil, adenin, Aguas Calietes, agyagásványok, ALH84001, alkalofil, árapály, aromás szénhidrogének, Atacama-sivatag, autokatalitikus folyamat, Bacterium subtilis, Barberton zöldkő öv, barlang, barna törpe, barofil, Becquerel kráter, béta Pictori, becsapódás, biomarker, BIOPAN kísérlet, bolygóközi por, Cassini-urszonda, chemoton, Chicxulub kráter , Chroococcidiopsis, cianobaktériumok, cirkon, CHZ, cianobaktérium, Collegium Budapest, CoRoT-7b, CoRoT-urtávcső, cryopeg, csillagok, csillagkörüli lakhatósági zóna, csillagközi anyag, DDS-MSO hipotézis, Deep Impact-urszonda, Deinococcus radiodurans, delta, deutérium, DIB, diffúz csillagközi sávok, Dione, DNS, dunefoltok, E-gyuru, EET 92042, Ediacara fauna, éghajlat, élet fogalma, életnyom, életkritériumok, első generációs bolygó, Enceladus, endolitikus, enzim, eukarióta, eutektikus, Europa, evaporit, exobolygók, EXPOSE-R, extremofil, fehér füstölgők, fehérje, fekete füstölgők, felhők, forró Föld, forró Jupiter, FOTON muhold, fotoszintézis, Föld, fősorozat , fullerén , fúzió, galaktikus lakhatósági zóna, gamma Cep, gázcsere kísérlet, gazdátlan exobolygók, geotermikus, GHZ, Gl 86, glicin, globális hólabda, Gliese 581, Gliese 876, GRA 095577, grafit, gyémánt, Halál-völgye, halofil, hálózatos csatornák, HATnet, halvány korai Nap paradoxon, HAT-P-1b, HD 114762 30, HD 188753 Ab, HD 189733 b, HD 209458 b, HD 41004 a, hélium, Hertzsprung-Russelldiagram, Hematit-régió, hidrotermális, hipertermofil, hipolit, High Lake Project, hipernóva-robbanás, hiperoxid, hipertermofil, hipolit, HLP, hóalga, Hoare-tó, hóhatár, hőbontásos kísérlet, hőkedvelő, HR 8799 c, Hubble-urtávcső, Hyperion, interfacális víz, interfacial water, Io, iota Dra b, Isua, Ivuna-meteorit, Jack Hills konglomerátum, Jezero-kráter, JSC Mars-1, JWST, kambriumi robbanás, káoszterület, karbamid, karbonátparadoxon, kemoszintetizáló, Kepler-urtávcső, késői intenzív bombázás, kiralitás, klatrát, kondrit, kondrum, kontinens, koronagráf, korong instabilitás , kráter, kriptobiotikus kéreg, kriokonit, labeled release, lakhatóság, lakhatósági zónák, Last Universal Common Ancestor, LDEF muhold, légkör, Lendület program, LHB, Licancabur-tó, litoautotróf, litopánspermia, Lost City, LR, LUCA, magakkréciós modell, mágneses tér, Mars, marsmeteoritok, MarsTox, mars szimulációs kamra, MARTE, magányos Föld elmélet, második generációs bolygó, McMurdo szárazvölgy, metabolikus alrendszer, metán, metánmonszun, metanogén, metáltoleráns, meteoritok, migráció (bolygóé), mikrometeorit, Millbillie meteorit, molekulafelhő, montmorillonit, Murchison meteorit, mü Arae, Naprendszer, neturonbefogás, nitrifikáló, nukleoszintézis, magreakciók, metanogén, magnetoszóma, molekulák, Nakhla-meteorit, okkultációk, oligotróf, ólom, Oph 16225-240515, Opportunity rover, Orgueil-meteorit, óriásbolyogók, óriáscsillgok, Orion-köd, oxidáns, oxigén, ozmofil, radioaktív bontás kísérlet, radiorezisztens, Rare Earth hypothesis, örökké fagyott talaj, őslégkör, ősrobbanás, PAH, pályarezonancia, pánspermia elmélet, pánspóra elmélet, perklorát, permafroszt, peroxid , Phoenix-urszonda, Pilbara, PLATO, poliextremofil, planetáris köd, polimerizáció, porördög, portölcsér, prebiotikus fejlődés , primordiális szerves anyag, prokarióta, proplid, protobolygó, protocsillag, protoplanetáris korong, policiklusos aromás szénhidrogén, PSR B1257+12 b, PSR B1620-26 c, pszikrofil, pulzár, r-folyamat, radioaktív bomlás, ribozim, ritka Föld elmélet, RNS, RNS világ, S Ori, s-folyamat, Sagittarius B2, Schirmacher Oasis, SIM-Lite, sók, sokgyurus szénhidrogének, sötét dunefoltok, SPICA, Spirit rover, Spitzer-urtávcső, spóra állapot, STONE kísérlet, sugárzásturők, Surveyor-3, SWEEPS-10 b, Synechococcus, Szárazvölgy, szenes kondrit, szerves anyag, szén, sztromatolit, szuperföldek, szupernóva-robbanás, T Tauri, Tatoone, tavak, Taylor-gleccser, technomarker, termoacidofil, termofil, tetszhalott állapot, tigriskarmolások, Tinto folyó , Titan, ultraibolya sugárzás, ultrarövid periódusú bolygók , Untersee-tó, Urey-Miller kísérlet, üpszilon And, üvegházhatás, V391 Peg b, vas, Vénusz, véres vízesés, Viking-urszonda, vízaktivitás, vízegyenérték , Vosztok-tó, vörös él, vörös törpecsillagok, VRE, Wild-2, Warrawoona zöldkő öv, Webb-urtávcső, Yamato, Zagami meteorit - 2011.


Englsih version