English version
Kereszturi Ákos oldala


Cikkek:
 • Kereszturi A. 2013. Sampling Possible Subsurface Niches on Mars: Targeting Astrobiological Missions. Editors: A. G. Fairen Mars: Evolution, Geology and Exploration. Nova Publisher, ISBN: 978-1-62618-102-1, p. 193-212
 • Orgel, C., Kereszturi, A., Váczi, T., Groemer, G., Sattler, B. 2014: Scientific Results and Lessons Learned from an Integrated Crewed Mars Exploration Simulation at the Rio Tinto Mars Analogue Site. Acta Astronautica 94(2), 736–748.
 • Kereszturi A. 2013. Paleoflood reconstruction in the Gale crater of Mars. Astronomische Nachrichten 334, 9, 944 – 947.
 • Kereszturi A. 2013. An unnamed fluvial valley system formed under different climates at Xanthe Terra, Mars. Planetary and Space Science 85, 220-231.
 • Kereszturi A., Keszthelyi Zs. 2013. Astrobiological implications of chaos terrains on Europa to help targeting future missions. Planetary and Space Science 77, 74–90.
 • Kereszturi A. 2013. Távérzékeléses módszerekkel a marsi víz nyomában. Geodézia és Kartográfia LXV 2013/9-10, 18-23.
 • Kereszturi A., Hyder D. 2012. Planetary Science in Higher Education: Ideas and Experiences. Journal of Geography in Higher Education 36, 499-525.
 • Marschall M., Dulai S., Kereszturi A. 2012. Migrating and UV screening subsurface zone on Mars as target for the analysis of photosynthetic life and astrobiology. Planetary and Space Science 71, 146-153.
 • Kereszturi A., Rivera-Valentin E.G. 2012. Locations of thin liquid water layers on present-day Mars. Icarus 221, 289-295.
 • Kereszturi A. 2012. Landing site rationality scaling for subsurface sampling on Mars—Case study for ExoMars Rover-like missions. Planetary and Space Science 72, 78 -90.
 • Kereszturi A. A marsi vizek fizikája. Fizikai Szemle 2013/3. 77-82.
 • Kereszturi A. 2012. Review of wet environment types on Mars with focus on duration and volumetric issues. Astrobiology. June 2012, 12(6): 586-600.
 • Crater wall outcrop analysis for targeting subsurface sampling on Mars. Kereszturi A. 2012. Planetary and Space Science 67(1), 14-27. ScienceDirect
 • Szemelvények a Földön kívüli tektonikai jelenségekről. Kereszturi A. 2012. Földtani Közlöny 142(1), 445-468.
 • Possible role of brines in the darkening and flow-like features on the Martian polar dunes based on HiRISE images. Kereszturi A., Möhlmann D., Berczi Sz., Horvath A., Sik A., Szathmary E. 2011. in print, doi:10.1016/j.pss.2011.05.012
 • Geologic field work on Mars: distance and time issues during surface exploration. A. Kereszturi, 2011. Acta Astronautica 68,1686-1701. DOI: 10.1016/j.actaastro.2010.11.008 pdf
 • Water ice in the dark dune spots of Richardson crater on Mars. A. Kereszturi, M. Vincendon and F. Schmidt 2011. Planetary and Space Science 59, 26-42. arxiv
 • Analysis of two sections of Shalbatana Vallis' tributary channels. Kereszturi A. Planetary and Space Science 2010. 58(14-15) 2008-2021, DOI: 10.1016/j.pss.2010.10.001 pdf
 • Vízhálózat-vizsgálatok földi meteoritkrátereken. Mihályi K.; Szabó J.; Gucsik A.; Hargitai H.; Kereszturi Á.; Bérczi Sz.; Nagy Sz., (2010): Földrajzi Közlemények 134. 2. pp. 129-145.
 • Halojelenségek kialakulása, jellemzése és megfigyelése a Földön, és a Földön kívül II. rész. Farkas Alexandra, Kereszturi Ákos, 2009, Légkör 54. évfolyam 4. szám, 24-27.o. pdf
 • Viscous liquid film flow on dune slopes of Mars, Möhlmann D., Kereszturi A., 2010. Icarus 207, 654-658. doi:10.1016/j.icarus.2010.01.002
 • Stabil fagyfoltok a Mars sarkvidékén, Kuti Adrienn - Kereszturi Ákos, Földtani Közlöny 139. vol. 4. sz. / 2009. 395-402. MATARKA
 • Indications of brine related local seepage phenomena on the northern hemisphere of Mars. A. Kereszturi, D. Möhlmann, Sz. Berczi, T. Ganti, A. Horvath, A. Kuti, A. Sik, E. Szathmary, Icarus 2010. 207. 149-164. doi: 10.1016/j.icarus.2009.10.012.
 • Az impakt szerkezetek helye a földtudományokban I.: A földi meteoritkráterek általános jellegzetességei és eloszlási jellemzői. MIHÁLYI Krisztián, GUCSIK Arnold, SZABÓ József, HARGITAI Henrik, KERESZTURI Ákos, BÉRCZI Szaniszló, NAGY Szabolcs, 2009. Földtani Közlöny 139/4, 367–378.
 • Asztrobiológia - modern szintézis a természettudományok között, Kereszturi Ákos, Magyar Tudomány 2009/10 1168. o. html
 • Megszondázzuk a Naprendszert, Kereszturi Ákos, Fizikai Szemle 2009/6. 193-199. o. html
 • Inszolációs aprózódás a Marson, Kuti Adrienn - Kereszturi Ákos, Földrajzi közlemények 133. évf. 1. sz. / 2009 . p. 1-12. MATARKA
 • Recent rheologic processes on dark polar dunes of Mars: Driven by interfacial water? A. Kereszturi, D. Möhlmann, Sz. Berczi, T. Ganti, A. Kuti, A. Sik, and A. Horvath, 2009, Icarus 201, Issue 2, 492-503, doi:10.1016/j.icarus.2009.01.014 pdf
 • Analysis of Dark Albedo Features on a Southern Polar Dune Field of Mars, András Horváth, Ákos Kereszturi, Szaniszló Bérczi, András Sik, Tamás Pócs, Tibor Gánti, Eörs Szathmáry. Astrobiology. 2009, 9(1): 90-103. doi:10.1089/ast.2007.0212. pdf.
 • Földön kívüli égitestek geológiai és rétegtani tagolása és nevezéktana, Hargitai Henrik - Császár Géza - Bérczi Szaniszló - Kereszturi Ákos, Földtani közlöny, 2008. (138. vol.) 4. sz. 323-338.
 • Recognition of planetary cumulate rock types for rover cameras. Sz. Bérczi, S. Józsa, Gy. Szakmány, Sz. Nagy, A. Gucsik, A. Kereszturi, H. Hargitai, S. Hegyi, Gy. Hudoba, Meteoritics & Planetary Science, 2008. 43(7), A179, A179-A179
 • hirek.csillagaszat.hu - tapasztalatok egy nonprofit tudományos-ismeretterjesztő hírportállal, Kiss László, Kereszturi Ákos, Magyar Tudomány 2008/08 968. o.html
 • Terrestrial impact structures and their application in the Earth sciences: geomorphological, geological and mineralogical consequences, Gucsik A., Bérczi Sz., Kereszturi A., Nagy Sz., Hargitai H., Veres M. Geographical studies on the University of West Hungary, 2008., University of West Hungar,y Faculty of Sciences, p. 7-29.
 • Éghajlat változás a Marson I. rész, Kereszturi Ákos, 2007, Légkör 52. évfolyam 2. szám, 12-17.o. pdf, II. rész, Kereszturi Ákos, 2007. Légkör 52. évfolyam 3. szám 6-9.o. pdf
 • Marsi dűnefoltok: az élet lehetősége a Marson? Horváth András, Gánti Tibor, Bérczi Szaniszló, Pócs Tamás, Kereszturi Ákos, Sik András, Magyar Tudomány, 2006/11. 1357-1375.o.
 • A Mars felszínalaktani vizsgálata űrfelvételek alapján, Sik András, Kereszturi Ákos, Geodézia és Kartográfia, 2006/9. 12-21.o.
 • Fejezetek a Mars fejlődéstörténetéből, Kereszturi A., Magyar Tudomány, 2006/8 946-954. o. html
 • A víz és a jég szerepe a Mars felszínfejlődésében, Sik András, Kereszturi Ákos, Hargitai Henrik, Földrajzi Közlemények CXXIX. (LIV), kötet, 2005. 3-4. szám, 159-176.o.
 • Cross-sectional and longitudinal profiles of valleys and channels in Xanthe Terra on Mars, Kereszturi, A. (2005), J. Geophys. Res., 110, E12S17, doi:10.1029/2005JE002454. abstract at AGU.
 • Asztrobiológia, Kereszturi Ákos, Simon Tamás, Meteor csillagászati évkönyv 2005. pp. 190-218. .
 • Water related environment modeling on Mars, Kereszturi A., Journal of British Interplanetary Society, July/Aug 2004., Vol. 57. 7/8, 251-255. .
 • Hargitai Henrik, Kereszturi Ákos: Javaslat magyar bolygótudományi szaknyelvi norma létrehozására, Geodézia és Kartográfia, Vol. LIV. 2002/9. 26-32. p.
 • Ősi folyók a Marson, Kereszturi Ákos, Vízügyi Közlemények, LXXXII. évfolyam, 2000/2. 324-333.o.
 • The 1992 and 1993 Perseids from Hungary, Kereszturi A., Tepliczky I. WGN, Journal of the IMO 22, 69-69, 1994. IMO bib scanned
Konferencia előadások, poszterek, egyéb közlemények:
 • Kereszturi A.2013. Water, salt and life – astrobiology lessons from Mars. Collaboration on the Origin of life (COOL EDGE) workshop 26-28. February.2013, CERN, Switzerland (invited oral presentation)
 • Kereszturi A., Appere T., Rivera-Valentin E. 2013. Thin Liquid Water Films on Present-Day Mars. Present day habitability of Mars conference, 4-6 February, UCLA.
 • Kereszturi A., Hargitai H., Merk Zs. 2013. Science and art in landing site visualization. in: Bircsák E. :Data is Beautiful Conference, January 21, 2013 Budapest, published by kitchenbudapest. p. 44-51.
 • M. Krebsz, A. Garenne, E. Quirico, L. Bonal, P. Beck, V. Vuitton, R. Thissen, L. Flandinet, B. Schmitt, A. Kereszturi 2013. New insights into the composition of wax-like materials in chondrites. 76th Annual Meteoritical Society Meeting, abstract 5131.
 • Mészáros M., Ditrói-Puskás Z., Váczi T., Kereszturi A. 2013. A new petrological study of Nyírábrány, an ordinary chondrite from Hungary. 44th Lunar and Planetary Science Conference, abstract 1477.
 • Sánchez-Bayton M., Herraiz M., Kereszturi A., Fodor E. 2013. Comparison of terrestrial cinder cones and candidate volcanic cones in the northern circumpolar region of Mars. 44th Lunar and Planetary Science Conference, abstract 1977.
 • Hegyi S., Imrek Gy., Gocze Z., Markovics Z., Kereszturi A. Husar eRover – web accessible planetary probe in the laboratory. 44th Lunar and Planetary Science Conference, abstract 2445.
 • Dulai S., deVera J.-P., Kereszturi A., Koncz L., Lorek A., Marschall M., Möhlmann D., Pocs T. 2013. Surveying the survival of cyanobacteria in cryptobiotic crust under Martian conditions. 44th Lunar and Planetary Science Conference, abstract 1971.
 • New planetary science course at the University of Western Hungary. A. Kereszturi, K. Pentek 2012. 43rd Lunar and Planetary Science Conference, abstract 1778. pdf
 • E-learning system to fuse planetary science and engineering issues. S. Hegyi, A. Kereszturi 2012. 43rd Lunar and Planetary Science Conference, abstract 1812. pdf
 • Comparison of possible recent water or brine related flow features on Mars. A. Kereszturi A. Sik, Sz. Bérczi, A. Horváth 2012. 43rd Lunar and Planetary Science Conference, abstract 1787. pdf
 • Bérczi Sz. Hargitai H. Homolya E. Illés E. Kereszturi A. Mörtl M. Sik A. Tasnádi P. Weidinger T. (2011): Liquids in the Solar System: New Concise Atlas in the Solar System Series of Textbooks at Eötvös University, Hungary. 42. LPSC, #1931, LPI, Houston
 • Kereszturi A., Berczi Sz., Horvath A., Pocs T., Sik A., Szathmary E. 2011. Dark Dune Spots as favorable locations for brine formation on Mars. EGU General Assembly Wien, EGU2011-7353
 • Horváth A., Bérczi Sz., Kereszturi A., Sik A., Szathmáry E. Observation of a transitional reversal during the seasonal defrosting of DDS at the southern polar region of Mars. 42nd Lunar and Planetary Science Conference (2011) 1688.
 • Bérczi Sz, Horváth A., Kereszturi A., Sik A. Microstructure on the surface of dark dunes in the polar regions of Mars. 41st Lunar and Planetary Science Conference (2010) 1671. pdf
 • Kereszturi, A., Schmidt, F., Vincendon M. Searching for water ice in the dark dune spots of Mars using CRISM data. 41st Lunar and Planetary Science Conference (2010) 1714. pdf
 • A. Luspay-Kuti, A. Kereszturi, V. F. Chevrier Analysis of Frost Inside and Around Dokka Crater in the North Polar Region of Mars. 41st Lunar and Planetary Science Conference (2010) 2028. pdf
 • Integration of Mars research into the education: synthesis at university level, A. Kereszturi and F. Horvai, European Planetary Sceince Congress 2009, P175, EPSC2009-309 pdf
 • Hungaromars2008: analog research in the education of planetary science, Boros-Olah M., Hargitai H., Hirsch T., Kereszuti A., Muhi A., Tepliczky, 40th Lunar and Planetary Science Conference (2009) 1492. pdf
 • Ideal microhabitats on Mars: the astrobiological potential of polar dunes, T. Gánti, T. Pócs, Sz. Bérczi, A. Horváth, A. Kereszturi, A. Sik; E. Szathmáry, 40th Lunar and Planetary Science Conference (2009) 1618. pdf
 • Possible liquid-like water produced seepage features on Mars, A. Kereszturi, A. Horváth, A. Sik, A. Kuti, Sz. Bérczi, T. Gánti, T. Pócs, E. Szathmáry, 40th Lunar and Planetary Science Conference (2009) 1111. pdf
 • Geology of Mars: new university course in Hungary. F. Horvai, A. Kereszturi, 40th Lunar and Planetary Science Conference (2009) 1673. pdf
 • Online astrobiology course in Hungary, T. Simon and A. Kereszturi, 40th Lunar and Planetary Science Conference (2009) 1048 pdf
 • Kuti A, Kereszturi Á: Seasonal frost behaviorin and around Dokka crater on Mars / Az évszakos fagytakaró viselkedésea Dokka kráterben és környékén a Marson, 2008. 3rd Planetology Seminar, Budapest, #D4 pdf
 • Csorba A, Kereszturi Á: A Hellas-medence (Mars) litológiai és felszínmorfológiai kapcsolatainak előzetes vizsgálata, 2008. 3rd Planetology Seminar, Budapest, #D2 pdf
 • Climatic planetomorphology: Synthetic framework for Mars surface Analysis / Klimatikus planetomorfológia:egységes rendszer a Mars felszínének vizsgálatára, 2008. 3rd Planetology Seminar, Budapest, #D3 pdf
 • Analysis of Possible Interfacial Water Driven Seepages on Mars, Kereszturi Á., Möhlmann D., Bérczi Sz., Ganti T., Horvath A., Kuti A., Pocs T., Szathmary E., XXXIXth Lunar and Planetary Science Conference (2008) 1555 pdf
 • Sz. Bérczi, S. Józsa, Gy. Szakmány, A. Gucsik, H. Hargitai, A. Kereszturi, Sz. Nagy. (2008): Studies of Solar System cumulate rocks from NASA Lunar set and NIPR Martian meteorites. European Planetary Science Congress. Vol. 3, EPSC2008-A-00272;
 • Daily temperature fluctuation on Mars at aphelion. A. Kuti, A. Kereszturi, Workshop on Planetary Atmospheres (2007) #9012 pdf
 • Pressure and temperature characteristics of possible ExoMars landing sites. A. Kuti, A. Kereszturi, European Mars Science & Exploration Conference (2007), abstract 1088740 pdf
 • PROPOSAL FOR DRAINAGE NETWORK TYPES ON MARS. A. Kereszturi and Gy. Gabris. Lunar and Planetary Science XXXVIII (2007) #1045
 • GULLIES AND AVALANCHE SCARS ON MARTIAN DARK DUNES. D. Reiss, R. Jaumann, A. Kereszturi, A. Sik, and G. Neukum, Lunar and Planetary Science XXXVIII (2007) #1993
 • Season-dependent behavior of Dark Dune Spots on Mars. A. Kereszturi, A. Sik, A. Horvath, D. Reiss, R. Jaumann, and G.Neukum. Lunar and Planetary Science XXXVIII (2007) #1864
 • CLIMATIC PLANETOMORPHOLOGY: HYPOTHETICAL SYNTHESIS FROM AVAILABLE DATA. A. Mizser, A. Kereszturi, Lunar and Planetary Science XXXVIII (2007) #1523
 • COMPARISON OF SURFACE MINERAL CRUSTS AND CRYPTOBIOTIC-CRUSTS: HOW CAN THEY HELP LIFE SUPPORT MECHANISMS; IMPLICATIONS TO LIVING ORGANISMS ON MARS. T. Pócs, A. Horváth, Gánti T., Sz. Bérczi, A. Kereszturi, A. Sik, E. Szathmáry, Lunar and Planetary Science XXXVIII (2007) #1144
 • Concise atlas series on the Solar System: textbooks for space science education at Eötvös University, Budapest, Hungary." Bérczi, Sz.; Hargitai, H.; Illés, E.; Kereszturi, A.; Mörtl, M.; Sik, A.; Weidinger, T., 36th COSPAR Scientific Assembly, COSPAR2006-A-00679
 • Gánti T., Sz. Bérczi, A. Horváth, A. Kereszturi, T. Pócs, A. Sik, E. Szathmáry. (2006): Hypothetical time sequence of the morphological changes in global and local levels of the dark dune spots in polar region of Mars. XXXVII LPSC, #1918.
 • A. Gucsik, Sz. Bérczi, Á. Kereszturi, H. Hargitai, Sz. Nagy. (2006): Shock metamorphism of zircon in nature and experiment: a review. XXXVII LPSC, #1544.
 • A. Gucsik, H. Nishido, K. Ninagawa, T. Okumura, Sz. Bérczi, Á. Kereszturi, H. Hargitai, M. Polgári, Sz. Nagy (2006): Cathodoluminescence and its application in the planetary sciences: a review. XXXVII LPSC, #1543.
 • Volent R., Kereszturi Á. (2006): Comparison of Ice Blocks on Earth, Mars, Europa and Ganymede. XXXVII LPSC, #1316
 • H. Hargitai, Sz. Bérczi, E. Illés, A. Gucsik, A. Kereszturi, Sz. Nagy (2006): Encyclopedia of the Solar System: Impacts. XXXVII LPSC, #1282.
 • Gy. Hudoba, S. Hegyi, H. Hargitai, A. Gucsik, S. Józsa, A. Kereszturi, A. Sik, Gy. Szakmány, T. Földi, P. Gadányi, Sz. Bérczi. (2006): Planetary analog studies and simulations: materials, terrains, morphologies, processes: concise atlas in the Solar System (9) Eötvös University, Hungary. XXXVII LPSC, #1114.
 • Paleodischarge estimation from morphometry for ancient martian channels, Kereszturi A., 6th International Mars Conference, 2003. #3039 abstract PDF
 • Analog Site Studies in Planetary Science on Eötvös University, Hungary, Bérczi Sz., Fabriczy A., Földi T., Hargitai H., Hegyi S., Hudoba Gy., Illés E., Kovács Zs., Kereszturi A., Mörtl M., Sik A., Józsa S., Szakmány Gy., Weidinger T., Roskó F., Tóth Sz. (2004): 28th NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 6.
 • Stratigraphy of special layers - transient ones on permeable ones: example from Earth and Mars., Sz. Bérczi, A. Kereszturi, A. Horváth;, Lunar and Planetary Science Conference, 2004. #1317 abstract PDF
 • "Winds" inside regolith - simple method for subsurface analysis on Mars, Kereszturi A.. In: Proceedings of the Third European Workshop on Exo-Astrobiology, 18 - 20 November 2003, Madrid, Spain. Ed.: R. A. Harris & L. Ouwehand. ESA SP-545, Noordwijk, Netherlands: ESA Publications Division, ISBN 92-9092-856-5, 2004, p. XII.
 • Planetary environment comparison in the education of astrobiology., Kereszturi A., Lunar and Planetary Science Conference, 2004. #1070 abstract PDF
 • Unusual guidebook to terrestrial field work studies: microenvironmental studies by landers on planetary surfaces (nes atlasin the series of the Solar System notebooks on Eotvos University, Hungary)., Mörtl M., Földi T., Hargitai H., Hegyi S., Illés E., Hudoba Gy., Kovács Zs., Kereszturi A., Sik A., Józsa S., Szakmány Gy., Weidinger T., Toth Sz., Fabriczy A., Bérczi Sz., Lunar and Planetary Science Conference, 2004. #1214 abstract PDF
 • Crater basin rebound above plastic layers: model based on Europa, Kereszturi A., Workshop on Impact Cratering, 2003. #8012 abstract PDF
 • The Astrobiology Matrix and the "Drake Matrix" in Education, Mizser, A.; Kereszturi, A., 34th LPSC, 2003, #1114 PDF
 • Pyroclastic flows and surges: possible analogy for crater ejecta deposition, Hargitai H., Kereszturi A., Workshop on Impact Cratering, 2003. #8013abstract PDF
 • Kereszturi, A.; Kovacs, N. (2003) Analysis of crater infill deposits around sedimentary basins on Mars, EGS - AGU - EUG Joint Assembly, abstract #515
 • Kereszturi, A., Sarneczky, K., Tepliczky, I., Baransky, A., Shanklin, J.D., Hornoch, K., Hale, A.: 2002, Leonid meteors 2002, IAUC 8018.
 • Kovacs, N.; Kereszturi, A. (2002) Possible niche migration on Mars based on the migration of the water, In: Proceedings of the First European Workshop on Exo-Astrobiology, 16 - 19 September 2002, Graz, Austria. Ed.: Huguette Lacoste. ESA SP-518, Noordwijk, Netherlands: ESA Publications Division, ISBN 92-9092-828-X, 2002, p. 529-530. pdf
 • Crustal thickness estimation for Europa, Kereszturi A., Second European Conference on Exo/Astrobiology, Graz, 2002. in: Proceedings of the First European Workshop on Exo-Astrobiology, ESA SP-518, Noordwijk, Netherlands, 2002, p. 523-524. pdf
 • Astrobiological potential of brown dwarfs, Kereszturi A., Second European Conference on Exo/Astrobiology, Graz, 2002.
 • The "Drake Matrix" and "Drake Diagrams", possible new extensions of the Drake Formulae, A. Kereszturi, Second European Conference on Exo/Astrobiology, Graz, 2002. In: Proceedings of the First European Workshop on Exo-Astrobiology, 16 - 19 September 2002, Graz, Austria. Ed.: Huguette Lacoste. ESA SP-518, Noordwijk, Netherlands: ESA Publications Division, ISBN 92-9092-828-X, 2002, p. 527 - 528.
 • Crustal thickness and thickness vatriations on Europa based on isostatic drifting model, Kereszturi Ákos, European Geophysical Society, 27th General Assembly 2002.
 • Gravitational compaction induced subsurface ice melting on Mars and possible connection with climate cycles, Kereszturi Ákos, European Geophysical Society, 27th General Assembly 2002.
 • Subsurface gas phase zone on Mars between the ice of the cryosphere and the possible deep water layer, Kereszturi Ákos, European Geophysical Society, 27th General Assembly 2002.
 • Favourable locations of possible periodic biogen activity on Mars, Kereszturi Ákos, European Geophysical Society, 27th General Assembly 2002, abstract 1487.
 • Surface colour and planetary evolution of Europa, Kereszturi Ákos, European Geophysical Society, 27th General Assembly 2002.
 • Multilingual map of Mars, H. Hargitai, Á. Kereszturi, Intercarto 8, 2002 Conference site
 • Database of lunar-like rilles on Mercury, Kereszturi Á. 2002., 30th Lunar and Planetary Science Conference. #1663. html
 • "Global" tectonism on asteroids, Kereszturi Ákos, Lunar and Planetary Science Conference XXX. 2002.
 • Signs of changes in the electrostatic dust sedimentation on Eros, Tepliczky István, Kereszturi Ákos, Lunar and Planetary Science Conference XXX. 2002. #1656.
 • Theoretical assumptions on the subsurface water current directions inside Europa, Mizser Attile, Kereszturi Ákos, Lunar and Planetary Science Conference XXX. 2002.
 • Analysis of the meanders of some runoff channels on Mars, Kereszturi Ákos, Lunar and Planetary Science Conference, 2001. pdf
 • Theoretical assumptions on subsurface ice melting on Mars, Kereszturi Ákos. Conference on the Geophysical Detection of Subsurface Water on Mars, 2001.
 • Possible similar tectonic structures on Ida and Eros, Kereszturi Ákos, 64th Annual Meteoritical Society Meeting, 2001. Meteoritics & Planetary Science 36, Supplement, p.A96. pdf
 • Double craters and crater modification Kereszturi Ákos. Field Trip and Workshop on the Martian Highlands and Mojave Deserts Analogs, 2001.
 • Comparison of some parts of the southern "etch-pitted" and the northern fretted terrains on Mars, Kereszturi Ákos. Second International Conference on Mars Polar Science and Exploration 2000.
 • In search of lunar like rilles on Mercury, Kereszturi Ákos, Workshop on Mercury: Space Environment, Surface and Interior, 2001.
 • Comparison of channels on the Moon and Mars, Kereszturi Ákos,International Conference on Science and Utilisation of the Moon, 2000. Proceedings by ESA, ESA SP-462, ISBN: 92-9092-689-2. p. 315-316. NASA ADS
 • Kereszturi Á., Sárneczky K., Tepliczky I., Jenniskens P., Gaskell C.: 1996, Perseid Meteors 1996, IAUC 6450.
Vendégkutató:
 • 2006 - Deutsche Luft und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung
 • 2007 - Okayama University
 • 2008 - Okayama University

Könyvek

      Könyv fejezetek:

 • Bérczi Szaniszló, Hargitai Henrik, Homolya Emese, Illés Erzsébet, Kereszturi Ákos, Mörtl Mária, Sik András, Tasnádi Péter, Weidinger Tamás (szerk. Bérczi Szaniszló) (2010): Kis atlasz a Naprendszerről (13): Folyadékok a Naprendszerben. ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest (ISBN 963 00 6314 XÖ, ISBN 978-963-87767-5-4)
 • Lakes beyond the Earth: Dry Lakebeds on Mars, and Active Methane-Ethane Lakes on Titan. Kereszturi A., in Ponds: Formation, Characteristics, and Uses. ed. Paul L. Meyer, Nova Publisher 2010. ISBN 978-1-61761-128-5, p. 125-138.
 • Seepages and the Astrobiological Potential of Polar Dunes on Mars. A.Kereszturi, D. Möhlmann, Sz. Berczi, T. Ganti, A. Horvath, A. Kuti, A. Sik, chapter in Astrobiology: Physical Origin, Biological Evolution and Spatial Distribution, ed. Simon Hegedűs and Jakob Csonka, 2010. 97-113. Nova Publishers, Hauppauge, NY, USA, ISBN: 978-1-60741-290-8, p. 97-113.
 • Visualization in the Education of Astrobiology. Kereszturi A., chapter in Astrobiology: Physical Origin, Biological Evolution and Spatial Distribution, ed. Simon Hegedűs and Jakob Csonka, 2010. Nova Publishers, p. 131-141. ISBN: 978-1-60741-290-8, p. 131-141.
 • Eörs Szathmary, Tibor Ganti, Tamas Pocs, Andras Horvath, Akos Kereszturi, Szaniszlo Berzci and Andras Sik, Life in the dark dune spots of Mars: a testable hypothesis - in Planetary Systems and the Origin of Life, ed. Ralph Pudritz, Paul Higgs, Jonathan Stone, Cambridge University Press 2007
 • Hargitai Henrik, Bérczi Szaniszló, Gucsik Arnold, Horvai Ferenc, Illés Erzsébet, Kereszturi Ákos, Nagy Szabolcs János: Becsapódások folyamata, nyomai és hatásai, A Naprendszer kisenciklopédiája - A Naprendszer formakincse (1), ELTE TTK - MTA Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Urkutató Csoport 2005
 • A Hold megfigyelése, Jakabfi Tamás, Kereszturi Ákos, fejezet Az észlelő amatőrcsiollagászok kézikönyvében, szerk: Mizser Attila, Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, 2006
 • Magyar Nagylexikon, Planetológiai, űrkutatási, szférikus csillagászati szócikkei az F betűtől.
 • Amatőrcsillagászok kézikönyve, Mizser Attila szerk., Magyar Csillagászati Egyesület, 1999.
 • Magyarország földje, Karátson Dávid szerk., Magyar Könyvklub 2002.
 • Bolygólégkörök atlasza, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest 2002.
 • Bolygótestek atlasza, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest 2001.
 • Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest 2004.
 • Bolygófelszíni barangolások (Holdjárók, marsjárók, roverek), ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest 2004.

Oktatás
 • ELTE TTK Klimatikus planetomorfológia speciális kollégium (2007-2008/II.)
 • ELTE TTK BSC Plantológia (társ előadó, 2007-2008/II.)
 • ELTE TTK Marskutatás speciális kollégium (társ előadó, 2006-2007/II.)
 • SZTE Planetológia speciális kollégium (társ előadó, 2006-2007/II.)
 • ELTE TTK Csillagászati földrajz gyakorlat (2002)
 • ELTE TTK Bolygófejlődés és asztrobiológia speciális kollégium (2003/I.)
 • ELTE TTK Planetológia I., II. speciális kollégium (2002-)
 • Letölthető előadások

 • Hallgatók, diákok eredményei:
  • Luspay-Kuti Adrienn felvétlet nyert az Arkansas Center of Planetary Sceince intézetbe PHD képzésre
  • Csorba Ádám, Keresztúri Ákos, A marsi Terby-kráter litológiai elemzése multi és hiperspektrális adatok felhasználásával, Ifjú Szakemberek Ankétja, 2009, Keszthely, pdf
  • Sarkvidéki területek vizsgálat a Marson, Kuti Adrienn, ELTE Csillagászati Tanszék, 2009
  • Thermal behavior of Dokka crater and its surroundings in the north polar. region of Mars. A. Kuti. (2009) 40th Lunar and Planetary Science Conference #1006. pdf
  • Csorba Ádám, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Diákok a Tudományért sikeres pályázat, 2008
  • Káoszterületek összehasonlítása az Europa felszínén, Volent Renáta, MSC szakolgozat, ELTE TTK Csillagászati Tanszék, 2008
  • Csorba Ádám, A Hellas-medence (Mars) litológiájának és felszínmorfológiájának kapcsolata, Ifjú Szakemberek Ankétja, 2008, Baja pdf
  • Kuti Adrienn: Hőmérsékleti viszonyok vizsgálata a Marson, Csillagászat Kari TDK konferencia, 2. helyezés (2007)
  • Kuti Adrienn: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Diákok a Tudományért sikeres pályázat, 2007
  • Volent Renáta, A Föld, a Mars, az Europa és a Ganymedes felszínén található jeges alakzatok összehasonlítása, XXVIII. OTDK konferencia (2006) pdf
  • Budai Edina, Szabó Andrea, Szulágyi Judit felkészítése a Catch a Star 2005 nemzetközi diákversenyre "Star clusters and the structure of the Milky Way" témakörben, 1. helyezés Catch a Star competition winners (2006)
  • Mohácsi István és Szám Dorottya felkészítése a Sky Watch nemzetközi diákversenyre "The stars and structures of star forming regions" témakörben, 4. helyezés The Winners - Sky Watch (2005)
  • Budai Edina és Szabó Andrea felkészítése a Catch a star 2004 nemzetközi diákversenyre "Enceladus" témakörben, megosztott 6. helyezés, The Winners - Catch a Star! (2004)
  • Bradak, B.; Kereszturi, A. Mud Volcanism as Model for Various Planetary Surface Processes. 34th Annual Lunar and Planetary Science Conference #1304 (2003)
  • Bradák Balázs, Iszapvulkános mechanizmusok az összehasonlító planetológiában, XXVI. OTDK konferencia, dolgozat témavezetése (2003)
  • Kovács Nikolett, Üledékes szerkezetek vizsgálata a Marson, XXVI. OTDK konferencia, dolgozat témavezetése (2003)
  • Jenei Borbála, Kovács Gabriella és Szaló Judit felkészítése a Life in the Universe nemzetközi diákversenyre (2002), "How to be an alien?", elődöntős helyezés
  • Szabó Enikő felkészítése a Life in the Universe nemzetközi diákversenyre (2002), Water, the elementary condition of life, elődöntős helyezés

  Tudományos szervező tevékenység
  Ismeretterjesztés
  • Meteor Csillagászati Hírek rovat szerkesztője (1998-2008)
  • [origo] Világűr rovatának szerkesztője (2004-)
  • Élet és Tudomány Csillagnaptár rovat szerkesztője (2002-2008)
  • Polaris Csillagvizsgáló csillagászati szakkör vezetés (2001-2002)
  • Cikkek a Meteor Csillagászati Évkönyvben
  • Építsünk Világegyetemet! című előadássorozast tartása a Csodák Palotájában (2006-2007)
  • Ismeretterjesztő eladások a Polaris Csillagvizsgálóban és országszerte (Asztrobiológia előadássorozat 2002.)
  • Közreműködés a Rádiótávcső című műsorban a Fiksz Rádióban
  • Rendezvények:
   • 2009.04.18.: Meghívott zsűritag, Delta családi vetélkedő
   • 2008.05.29.: A Phoenix a Marson: egy este a vörös bolygóval (Budapest)
   • 2007.05.22.: Ismét elfedi a Hold a Szaturnuszt (Budapest)
   • 2007.02.03: Teljes holdfogyatkozás bemutatók (országos)
   • 2005.11.05.: A Mars éjszakája
   • 2003.07.27.: Mars oppozíció, szabadtéri előadások, távcsöves bemutatás (Budapest)
   • 2003.03.01.: Planetológia a földrajzoktatásban (tanár továbbképzés a Földrajztanárok Egylete számára az ELTE-n, Hargitai Henrikkel közös szervezésben)
   • 1999.08.11.: teljes napfogyatkozás bemutatók, iskolai felkészítő előadások, cikkek (országos)
   • 1996.10.12.: részleges napfogyatkozás bemutató (Budapest)
   • 1993.08.11.: Perseida észlelési felhívás (országos)
  • közreműködés ismeretterjesztő CD-ROM-ok összállításában:
   • [Meteor] CD eXtra melléklettel. 1998. Hungarian VirusBurster Team. Multimédia CD-ROM
   • Napfogyatkozás 1999. Kiad. a Guards Rt. Budapest, 2000. Guards Távközlési Szolgáltató Rt. Magyar Csillagászati Egyesület. Multimédia CD-ROM.
   • Meteor. 2003. május, a csillagászat hónapja. Magyar Csillagászati Egyesület. VirusBurster Kft. 2003. Multimédia CD-ROM.
  • egyéb ismeretterjesztő cikkek:
   • Planetológiai, bolygótudományi analógia kutatási lehetőségek Magyarországon. Természet Világa 2015. április 172-175.o. pdf
   • A Földön kívüli élet nyomában, Kereszturi Ákos, Medical Tribune 2010. július 29. 10.o.
   • Kereszturi Ákos: A víz és a szerves anyag nyomában, Természet Világa 141/7 2010. július 316-318.
   • KERESZTURI Ákos: Képmelléklet. A Mars 3D-ben. = Meteor 39. 2009. szept. 9.(399.) sz. pp. 120.
   • KERESZTURI Ákos: Teljes fogyatkozás - teljes borultság. = Meteor 39. 2009. szept. 9.(399.) sz. p. 106.
   • KERESZTURI Ákos: Havas nyár a Marson. = Meteor 39. 2009. szept. 9.(399.) sz. pp. 34-38.
   • KERESZTURI Ákos - RIETH Anna - SZABÓ Ágnes: Exobolygók Ágasváron és a Polarisban. = Meteor 39. 2009. szept. 9.(399.) sz. pp. 19-21.
   • KERESZTURI Ákos: Észleljük a Tejútrendszer szerkezetét! = Meteor 39. 2009. szept. 9.(399.) sz. pp. 4-15.
   • KERESZTURI Ákos: Folyhat-e víz a Marson? = Természet Világa 138. 2007. aug. 8. sz. pp. 343-346
   • HORVAI Ferenc - KERESZTURI Ákos: Szakköri találkozó a Polarisban. = Meteor 37. 2007. júl-aug. 7-8. sz. pp. 105-107.
   • KERESZTURI Ákos: Ismét magyar az űrben! = Meteor 37. 2007. júl-aug. 7-8. sz. pp. 7-11.
   • KERESZTURI Ákos: Mars a Földön. Mars-utazás a Devon-szigeten. = A Földgömb 9.(25.) 2007. jan-febr. 1.(221.) sz. pp. 14-22.
   • Erőforrások a Földön kívül, Kereszturi Ákos, MetaGalaktika+ v9.5, 48-51 o.
   • Új eredmények az Itokawa kisbolygóról. = Meteor 36. 2006. szept. 9. sz. pp. 3-7., 2-3.
   • MIZSER Attila - KERESZTURI Ákos: Részleges napfogyatkozás - részleges siker. Meteor 36. 2006. máj. 5. sz. pp. 6-8.
   • KERESZTURI Ákos: Újdonságok az űrből. = Képes Ifjuság, a Magyar Szó Ifjusági Melléklete 61. 2006. máj. 10. 2391. sz. pp. 18-19. Forró gázbuborék a Naprendszer közelében. Újabb extrém égitest a Plútón túl. Széthulló üstökös az űrtávcső szemével.
   • Marsszondák eredményei. A csillagászat legújabb eredményei, Kereszturi Ákos, In: Meteor csillagászati évkönyv 2006. Szerk.: Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 152-155.
   • A Cassini a Szaturnusznál. A csillagászat legújabb eredményei, Kereszturi Ákos, In: Meteor csillagászati évkönyv 2006. Szerk.: Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 155-158.
   • Napfogyatkozás a felhők között, Kereszturi Ákos, Meteor 35. 2005. dec. 12. sz. pp. 25-27.
   • Mintavétel egy kisbolygón, Horvai Ferenc - Kereszturi Ákos - Sárneczky Krisztián, Meteor 35. 2005. dec. 12. sz. pp. 11-14.
   • Az Enceladus. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Képmelléklet. Meteor 35. 2005. okt. 10. sz. p. 34., 4 színes tábla.
   • Sikeres leszállás a Titanon, Kereszturi Ákos, Meteor 35. 2005. febr. 2. sz. pp. 4-5., 32., 1 színes tábla.
   • Vénusz - a forróság bolygója, Keresztruri Ákos. Élő Bolygó Magazin, a Spektrum Televízió lapja 1. 2005. okt. 5. sz. pp. 36-39.
   • Üstökén az üstököst! Kereszturi Ákos, Sárneczky Krisztián, Meteor 2005/9. 3-6.o.
   • Europa a Holdhoz érkezett, Kereszturi Ákos, Horvai Ferenc, Meteor 2006/9. 28.-29.
   • Fókuszban a Mars és a Titan, Kereszturi Ákos, Aeromagazin 2005. július, 50-51
   • Csillagunk: a Nap, Kereszturi Ákos, A Spektrum Televízió magazinja, I. évf. 2005/3. 50-56.
   • Sikeres leszállás a Titanon, Kereszturi Ákos, Meteor 35. 2005. 2. sz. pp. 4-5., 32.
   • Marskráter a Földön, Kereszturi Ákos, Természet Világa 135. 2004. dec. 12. sz. pp. 566-567.
   • A Titan új világa, Kereszturi Ákos, Meteor 34. 2004. 12. sz. pp. 31-34.
   • Messenger: Küldetés a "vasbolygóhoz", Kereszturi Ákos, Aeromagazin 2004/10. 46-47.
   • A Cassini a Szaturnusznál, Kereszturi Ákos, Meteor 34. 2004. 9. sz. pp. 3-6.
   • A golyóbisok bolygója, Kereszturi Ákos, Meteor 34. 2004. 7-8. sz. pp. 16-21., 128.
   • Látogatás a "Marson.", Kereszturi Ákos, Meteor 34. 2004. 4. sz. pp. 3-7.
   • Stardust: csak úgy porzott! Kereszturi Ákos, Meteor 34. 2004. 3. sz. pp. 3-4.
   • Támadás a Mars ellen, Kereszturi Ákos, Horvai Ferenc, Meteor 34. 2004. 2. sz. pp. 3-8.
   • Mars-körúton Európában, Kereszturi Ákos, Meteor 34. 2004. 1. sz. pp. 3-5.
   • Csillagbölcső a Tejútban: a Trifid-köd, Élet és Tudomány 59. 2004. okt. 29. 44. sz. pp. 1406., 1408.
   • Marsjáróval a kanadai sarkividéken, Kereszturi Ákos, Élet és Tudomány 59. 2004. szept. 10. 37. sz. pp. 1182, 1184.
   • "Marsutazás" a Devon-szigeten, Kereszturi Ákos, Élet és Tudomány 59. 2004. szept. 10. 37. sz. pp. 1168-1170.
   • Geológusként a "Marson". Ember a Naprendszerben. Beszélő képek, Kereszturi Ákos, Élet és Tudomány 59. 2004. márc. 19. 12. sz. pp. 362-364.
   • Európa a Holdra (is) megy, Kereszturi Ákos, Meteor 33. 2003. 11. sz. pp. 3-5.
   • A Mars, az "élő" bolygó, Kereszturi Ákos, Meteor 33. 2003. 7-8. sz. pp. 25-30.
   • "Új" Naprendszerek, Kereszturi Ákos, Meteor 33. 2003. 2. sz. p. 32., 4 színes t.
   • Mintázatok Marson és Földön. Morfológiai rokonság? Kereszturi Ákos, Élet és Tudomány 58. 2003. júl. 18. 29. sz. pp. 916-918.
   • A Merkúr átvonulása a Nap előtt, Kereszturi Ákos, Élet és Tudomány 58. 2003. máj. 9. 19. sz. pp. 606., 608.
   • Ostrom alatt a vörös bolygó, Kereszturi Ákos, Meteor 32. 2002. 4. sz. pp. 3-5.
   • Az Uránusz és a Neptunusz. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 32. 2002. 1. sz. pp. 32-33., 4 színes t.
   • A Szaturnusz. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 31. 2001. 11. sz. pp. 32-33., 4 színes t.
   • Közelkép a Borrelly-üstökösről, Kereszturi Ákos, Meteor 31. 2001. 11. sz. pp. 3-4.
   • "Tócsák" a Marson. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 31. 2001. 7-8. sz. pp. 122-124., 3 színes t.
   • Az Eros kisbolygó. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 31. 2001. 6. sz. pp. 32-33., 4 színes t.
   • Az Eros, az "üreges" kisbolygó, Kereszturi Ákos, Meteor 31. 2001. 6. sz. pp. 10-11.
   • A Jupiter. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 31. 2001. 1. sz. pp. 32-33., 4 színes t.
   • A Callisto és a Ganymedes. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 30. 2000. 11. sz. pp. 32-33., 4 színes t.
   • A "sáros" bolygó, Meteor 30. 2000. 10. sz. pp. 9-11.
   • A Mars, az aktív bolygó. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 30. 2000. 5. sz. pp. 32-33., 38., 4 színes t.
   • A Jupiter Europa holdja. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 30. 2000. 3. sz. pp. 32-33., 4 színes t.
   • Célpont a Föld - kisbolygók a láthatáron,Kereszturi Ákos, Meteor csillagászati évkönyv 2000. pp. 188-214.
   • A Mars Global Surveyor felvételeiből. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Meteor 29. 1999. 6. sz. p. 32., 4 színes t.
   • A Mars új arca, Kereszturi Ákos, Meteor 29. 1999. 6. sz. pp. 6-10.
   • Kisbolygók a Naprendszer peremén, Kereszturi Ákos, Sárneczky Krisztián, Meteor csillagászati évkönyv 1999.
   • Jönnek a Leonidák! Meteor csillagászati évkönyv 1999, pp. 225-232.
   • Meteoritkráterek a Földön. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Mizser Attila, Taracsák Gábor, Meteor 28. 1998. 12. sz. pp. 32-33., 4 t.
   • Az óriásbolygók gyűrűi. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Mizser Attila, Taracsák Gábor, Meteor 28. 1998. 11. sz. pp. 32-33.
   • A Mars. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Mizser Attila, Taracsák Gábor, Meteor 28. 1998. 10. sz. pp. 32-33., 4 t.
   • A Hold. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Mizser Attila, Taracsák Gábor, Meteor 28. 1998. 9. sz. pp. 32-33., 4 t.
   • A Vénusz. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Mizser Attila, Taracsák Gábor, Meteor 28. 1998. 6. sz. pp. 32-33.
   • A Merkúr. Az "új" Naprendszer, Kereszturi Ákos, Mizser Attila, Taracsák Gábor, Meteor 28. 1998. 5. sz. pp. 32-33., 4 t.
   • Ismerd meg az égboltot 2. A Göncölszekér és a cirkumpoláris csillagképek, Kereszturi ákos, Mizser Attila, Meteor 28. 1998. 5. sz. pp. 7-12.
   • Szervizben az Űrtávcső, Kereszturi Ákos, Meteor 28. 1998. 2. sz. pp. 5-10.
   • Ágasvár '97, Kereszturi Ákos, Meteor 27. 1997. 10. sz. pp. 4-6.
   • Ganymedes, az óriáshold, Kereszturi Ákos, Meteor 27. 1997. 1. sz. pp. 5-11.
   • Egy óriásbolygó óriásholdjai, Kereszturi Ákos, Meteor 26. 1996. 9. sz. pp. 12-16.
   • A Hale-Bopp üstökös felfedezése, Kereszturi Ákos, Sárneczky Krisztián, Meteor 26. 1996. 2. sz. pp. 35-36.
   • Üstökösfelhők a Naprendszer külterületén, Kereszturi Ákos, Természet Világa 126. évf. 5. sz. / 1995, 226-228.
   • Hol van a "nagy" kráter? Kereszturi Ákos, Meteor 25. 1995. 12. sz. pp. 33-34.
   • Hosszú út a Jupiterig, Kereszturi Ákos, Meteor 25. 1995. 12. sz. pp. 3-7.
   • A Magellan utolsó útja, Kereszturi Ákos, Meteor 25. 1995. 6. sz. pp. 13-18.
   • Kezdenek aktivizálódni a Leonidák? Kereszturi Ákos, Meteor 25. 1995. 1. sz. p. 33., 39.
   • Nagyon távol, nagyon régen, Kereszturi Ákos, Meteor 25. 1995. 1. sz. pp. 5-8.
   • Perseidák - világszerte, Kereszturi Ákos, Meteor 24. 1994. 10. sz. pp. 35-36.
   • Az 1993-as Perseida-felhő, Meteor 24. 1994. 6. sz. pp. 38-39.
   • A becsapódás hete, Kereszturi Ákos, Sárneczky Krisztián, Zajácz György, Meteor 24. 1994. 6. sz. pp. 3-7.
   • Egy meteorraj igazi arca, Meteor 24. 1994. 4. sz. pp. 31-34.
   • Meteorok 1993 november - december, Kereszturi Ákos, Tepliczky istván, Meteor 24. 1994. 3. sz. pp. 30-33.
   • A nagy üstökös-karambol, Kereszturi Ákos, Meteor 24. 1994. 1. sz. pp. 6-9.
   • Meteorzápor helyett. Perseida-éjszaka a laikusok szemével, Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 12. sz. pp. 31-32.
   • Meteoros konferencia Puimichelben (IMC '93), Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 11. sz. pp. 31-34.
   • Mi történt augusztus 11/12-én? Kereszturi Ákos, Tepliczky István, Meteor 23. 1993. 10. sz. pp. 35-36.
   • Augusztusi csillaghullás, Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 9. sz. pp. 2-3.
   • Hogyan észleljük a századvég nagy meteorhullását? Kereszturi Ákos, Tepliczky István, Meteor 23. 1993. 7-8. sz. pp. 35-39.
   • A meteorok hangjelenségei, Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 6. sz. pp. 26-28.
   • 1992 holdsarlói, Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 6. sz. pp. 22-23.
   • Tulajdonképpen mi is az a meteor? Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 5. sz. pp. 30-32.
   • A Geminidák 1991-es jelentkezése, Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 4. sz. pp. 18-20.
   • Észleljük a hamuszürke fényt! Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 3. sz. pp. 15-16.
   • Furcsa meteorok, Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 2. sz. p. 32.
   • Perseidákkal a világ körül, Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 2. sz. pp. 30-32.
   • Heliákus kelések, Kereszturi Ákos, Meteor 23. 1993. 2. sz. p. 27.
   • Perseida tanulságok, Andromeda 1. 1993. okt. 10. sz. pp. 27-28.
   • Nyárvégi meteorzápor, Kereszturi Ákos, Kereszturi ákos, Sárneczky Krisztián, Andromeda 1. 1993. júl-aug. 7-8. sz. pp. 44-46.
   • Égi tűzijáték, Kereszturi Ákos, Andromeda 1. 1993. febr. 2. sz. pp. 21-22.
   • Az idei Perseida-kitörés a számok tükrében, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 11. sz. pp. 33-35.
   • Zöld sugarak, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 11. sz. pp. 17-18.
   • Holdsarló-megfigyelések 1990-ben, Kereszturi Ákos, Meteor 21. 1991. 4. sz. p. 10.
   • Egy haldokló üstökös, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 11. sz. pp. 16-17.
   • Alkonyi "csillageső", Kereszturi Ákos, Sárneczky Krisztián, Meteor 22. 1992. 10. sz. pp. 25-26.
   • Bíbor naplemente, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 10. sz. pp. 15-17.
   • 1991 holdsarlói, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 9. sz. pp. 25-26.
   • Tábor a jövő észlelőinek, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 9. sz. pp. 6-7.
   • A zöld sugár, DFB - 1991, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 7-8. sz. pp. 20-22.
   • Februári sarki fények, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 6. sz. pp. 18-19.
   • Állatövifény-észlelések 1990-1992, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 5. sz. pp. 16-17.
   • A Quadrantidákról, Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 4. sz. p. 29.
   • A Quadrantidák hullócsillag-esője, Kereszturi Ákos, Sárneczky Krisztián, Meteor 22. 1992. 4. sz. pp. 26-28.
   • A Geminidák rövid története. Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 3. sz. p. 28.
   • "Vörös november", Kereszturi Ákos, Meteor 22. 1992. 1. sz. pp. 14-17.
   • Sarki fény Magyarországról, Kereszturi Ákos, Meteor 21. 1991. 7-8. sz. p. 17.
   • Helytelen írásmódok: Keresztúri, Keresztury, Keresztúry


  Kapcsolódó anyagok